1. Czy prowadzi Pan(i) już działalność gospodarczą?

Tak
Nie